NNE-workshop i Oslo 13.–14. september 2016

Vi ønsker velkommen til NNE-workshop på Nasjonalbiblioteket 13.–14. september!
Årets NNE-workshop har to hovedtema. Prosjektet READ (Recognition and Enrichment of Archival Documents) utvikler funksjonalitet for automatisert håndskriftsgjenkjenning, såkalt HTR (Handwrittten Text Recognition), altså OCR for manuskripter, se https://transkribus.eu/Transkribus/, og søk etter nøkkelord i digitale bilder av manuskripter. Vi skal få høre om prosjektet og dets mål, og i workshopen dagen etter vi skal få prøve transkribus, programmet som kan lære håndskrift og transkribere for deg.

eXist er tema nummer to. Vi skal få høre om analyseverktøy og muligheter i eXist utover å bruke databasen som lager og søkeverktøy, og i workshopen dagen etter skal vi selv prøve dette i eXist. Til begge workshopene må man ha egen datamaskin og man kan ha med seg eget materiale. Til READ trengs det digitale bilder av manuskriptmateriale, nytt eller gammelt, transkribus skal kunne lese det meste så snart det er trent opp. For å lære transkribus en bestemt håndskrift trengs det transkripsjon av om lag 100 sider, så det tar litt tid å komme dit. Det finnes imidlertid testmateriale i transkribus, så man trenger ikke eget for å komme i gang. Til arbeidet i eXist trenger man et sett XML-filer. Arrangørene stiller med datasett både til transkribus og eXist for den som ikke har eget materiale. Deltakerne oppfordres til å laste ned og installere programmene på forhånd, men man kan få hjelp til å få installert programmene på begynnelsen av dag to hvis man ønsker det.

Program

Tirsdag 13. september

12.00–13.00 Foredrag ved Daniel Apollon
13.00–14.00 READ. Presentasjon ved Maria Kallio og Vili Haukkovaara fra Riksarkivet i Finland
14.00–14.30 Pause med kaffe/te
14.30–15.30 eXist. Analyseverktøy, ved Leif-Jöran Olsson fra Språkbanken ved Universitetet i Göteborg og eXist-utvikler
15.30–16.30 Foredrag ved Språkbanken, Nasjonalbiblioteket i Oslo (http://www.nb.no/Tilbud/Forske/Spraakbanken)

Onsdag 14. september

09.00–10.00 PC-klargjøring, hjelp til oppkobling og programnedlasting
10.00–12.00 READ-workshop med Maria Kallio og Vili Haukkovaara fra Riksarkivet i Finland
12.00–13.00 Lunsj på egen hånd
13.00–16.00 eXist-workshop ved Leif-Jöran Olsson

Praktisk

Det er ingen deltakeravgift, men påmelding er obligatorisk. Workshopen holdes i Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo. Den enkelte deltaker må selv arrangere reise og opphold. Det er mange overnattingsmuligheter i Oslo sentrum, her er noen forslag: http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/Oslo/Scandic-Solli https://citybox.no/oslo/

Tirsdag kveld arrangeres det felles middag for NNEs medlemmer og foredragsholderne. Egenandel kan påløpe. Mer informasjon kommer, men oppgi diett, allergi eller andre spesielle behov allerede ved påmelding, og si også fra om du ev. ikke ønsker å delta på middagen.
Påmelding til hildeboee@gmail.com innen 15. august.
Velkommen!